Partidul promite!

Cum vor PSD, PNL si ALDE sa atraga fonduri europene. Promisiunile din campanie

Gradul de absorbtie a fondurilor europene a fost una dintre cele mai cunoscute teme din campania electorala pentru alegerile parlamentare din 2016. Ce este bine de stiut este ca Romania a primit de la Comisia Europeana, in primele 9 luni ale anului 2016, peste 3,2 miliarde de euro, din fondurile structurale si de coeziune alocate tarii in perioada de programare 2007-2013. 

Fluxurile financiare dintre Romania si Uniunea Europeană arata ca, anul 2016 este cel in care România a beneficiat de cele mai mari sume primite de la Uniunea Europeană, de la momentul aderărării, 2007, si până în prezent. Acestea sunt datele oficiale ale Ministerului de Finante, luate de pe site-ul instituției.

Rata efectiva de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune ajunge astfel la 75,69%, ca sume rambursate tarii in baza cheltuielilor din proiectele europene. Practic in primele 9 luni ale anului 2016 rata de absorbtie efectiva a fondurilor structurale si de coeziune a crescut cu 16,8 puncte procentuale.

Numai in luna septembrie 2016 au intrat in tara fonduri strcturale si de coeziune de peste 280 de milioane de euro din cadrul financiar trecut.

Acestor bani li se adauga si avansurile de 2,1 miliarde de euro, oferite deja de Comisia Europeana la inceputul perioadei de programare 2007-2013, sumele incasate de Romania de la Bruxelles ridicandu-se astfel la peste 16,6 miliarde de euro, adica 86,74% din alocarea pentru Romania. Odata cu realizarea soldului final, care va fi la 31 martie 2017, Comisia va retrage tarii din avansurile acordate initial, sume aferente cheltuielilor nerealizate.

Asadar:

 • Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT)a avut o rata de absortie de 86%
 • Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice (POSCCE)are o rata de absorbtie de 85,94%
 • Programul Operational Regional (POR)a inregistrat o rata de absorbtie de 85,4%
 • Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PODCA)a avut rata de absorbtie efectiva a ramas 82%
 • In Programul Operational Sectorial Mediu (POS-Mediu), tara a obtinut o rata de absorbtie de 74,85%
 • In Programul Operational Sectorial Transport (POS – Transport), Romania a reusit o rata de absorbtie efectiva de70,14%
 • Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)are cea mai mica rata de absorbtie – 64,55%

Pentru perioada 20176 – 2020, PSD, PNL si ALDE s-au intrecut in tot felul de promisiuni care, daca s-ar materializa, ar contribui la cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene. Mai jos, aveti lista acestor promisiuni.


PSD

 • Lansarea tuturor call-urilor de proiecte, pe toate liniile de finanțare, atât pentru beneficiarii publici, cât și pentru cei privați, până la sfârşitul anului 2017.
  TERMEN: Finalul anului 2017
  0%100%
 • Timpi scurți de evaluare pentru proiectele depuse și semnarea rapidă a contractelor de finanțare. În acest sens, propunem folosirea fondurilor disponibile în Programul de Asistență Tehnică și demararea în regim de urgență a procedurii de selecție (contracte cadru și subsecvente sau similar procedurilor organizate de Direcțiile Generale din cadrul Comisiei Europene), de experți ce vor fi angrenați în operațiunile de verificare administrativă și financiară.
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Acreditarea tuturor autorităţilor de management până la 1 octombrie 2017.
  TERMEN: 1 octombrie 2017
  0%100%
 • Achitarea fără întârziere a facturilor beneficiarilor, prin crearea unui mecanism transparent de monitorizare a facturilor, de la momentul depunerii și până la achitarea lor de către Autoritățile de Management.
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Monitorizarea atentă a fiecărui proiect prin introducerea funcției de manager de proiect în cadrul Autorităților de Management și obligația unei întâlniri lunare cu fiecare beneficiar pentru a analiza stadiul proiectului.
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Analiza fiecărui program operațional şi realocarea de fonduri către sectoarele cu potenţial maxim de absorbţie atât în interiorul cât și între programele operaţionale, pentru a evita riscul dezangajarii fodurilor alocate Romaniei (anul 2018).
  TERMEN: 2018
  0%100%
 • Măsuri de simplificare și evitare a supra-proceduralizării și birocrației excesive prin simplificarea orientărilor pentru solicitanți, operaționalizarea SMIS 2014+, simplificarea procedurilor de achiziții pentru beneficiarii privați, introducerea unor opțiuni de costuri simplificate, a unor rate forfetare și bareme standard pentru costurile unitare în normele naționale și regionale referitoare la eligibilitate, simplificarea procedurilor pentru autorizațiile de construire.
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Concomitent cu măsurile de simplificare, Guvernul susține îmbunătăţirea sistemului administrativ şi capacitatea de absorbţie a acestor fonduri. În acest sens vom iniția un proiect de lege privind statutul funcționarului public care lucrează în domeniul fondurilor europene, în care vor fi prezentate drepturi și obligații precis definite.
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Utilizarea instrumentelor financiare și a instrumentelor teritoriale: o proporție importantă a investițiilor, și anume 517 milioane EUR (de aproape patru ori mai mult decât în perioada 2007-2013), va fi furnizată prin intermediul instrumentelor financiare (inclusiv prin inițiativa privind IMM-urile pusă în aplicare de BEI). Acestea vor viza sprijinirea IMM-urilor prin furnizarea de capital, de împrumuturi și de garanții pentru fazele incipiente și de creștere.
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Simplificarea legislației aferente promovării și aprobării proiectelor de investiții din România.
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Fiecare Autoritate de Management va iniția un proces de instruire a beneficiarilor, pe baza unui ghid privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice în vederea prevenirii greșelilor constatate în aplicarea procedurilor privind achiziţiile publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, precum și asigurarea unei practici unitare pe viitor.
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Încurajarea Parteneriatelor Public – Privat, ca alternative și soluții complementare care pot conduce la sustenabilitatea proiectelor cofinanțate de Uniunea Europeană, prin crearea unui StrategicUnit, pe modelul statelor dezvoltate,în care vom investi experiența acestora.
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Stimularea schimbului de bune practici în implementarea mecanismelor de creștere a absorbției de fonduri europene cu alte țări membre UE
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Consultarea periodică cu actorii interesați prin consolidarea structurilor decizionale de la nivelul comitetelor de monitorizare și CCMAP
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%

PNL

 • Descentralizarea gestiunii fondurilor europene și dezvoltarea capacității administrative a agențiilor de dezvoltare regională.
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Unificarea procedurilor de selectare a proiectelor de investiții, indiferent de sursa de finanțare, astfel încât cheltuielile să fie eligibile pentru rambursare de către Comisia Europeană.
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Utilizarea instrumentelor financiare pentru a maximiza impactul fondurilor europene
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Asigurarea, printr-un fond dedicat, a cofinanțării pentru beneficiarii privați
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Externalizarea managementului unor axe prioritare către operatori privați care să gestioneze întregul proces de contractare și gestiune în baza unor indicatori de performanță pe care trebuie să îi îndeplinească, pentru programele care implică un număr mare de beneficiari
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%

USR

Nu a precizat nimic concret, in acest sens, in promisiunile cuprinse in programul electoral prezentat in campania pentru alegerile parlamentare din 2016


UDMR

Nu a precizat nimic concret, in acest sens, in promisiunile cuprinse in programul electoral prezentat in campania pentru alegerile parlamentare din 2016


ALDE

 • Marirea absorbtiei fondurilor europene
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Implementarea unui catalog al instrumentelor de finantare pentru antreprenori (fonduri nationale, fonduri europene si de investitii etc.)
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Continuarea marilor proiecte de infrastructura: Laserul de la Măgurele (ELI-NP) si Centrul internațional pentru cercetări avansate “Fluvii, Delte, Mări <<Danubius>>“ de la Murighiol, proiecte finanțate din fonduri europene si care ne plasează in fruntea ariei de cercetare europene in domeniile respective
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • hartă a parcurilor eco-industriale ce trebuie promovate. Ele vor valorifica activele nefolosite ale statului și vor fi realizate de administrațiile locale cu implicarea fondurilor europene
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%
 • Evaluarea proiectelor din fonduri publice și europene, în derulare lor, trebuie făcută cu maximă celeritate
  TERMEN: Neprecizat
  0%100%

PMP

Nu a precizat nimic concret, in acest sens, in promisiunile cuprinse in programul electoral prezentat in campania pentru alegerile parlamentare din 2016

Add comment

Follow Me