Partidul promite!

Cum calculeaza partidulpromite.ro gradul de implementare a unei promisiuni electorale

Partidulpromite.ro va urmări activitatea Parlamentului României pentru a încuraja transparenta decizională, procesul de legiferare precum și cât de bine partidele politice își respectă promisiunile din campanie. În acest sens, partidulpromite.ro va urmări procedura legislativă si va acorda fiecărei promisiuni un anumit procent la finalul fiecarui pas efectuat. Asadar:

 

 1. iniţiativa legislativă; +15%
  Propunerile legislative pot fi iniţiate fie de către senatori sau deputaţi, fie de Guvern, fie de către cetăţeni. Senatorii şi deputaţii pot exercita dreptul de iniţiativă legislativă individual sau colectiv, prin grupul parlamentar de care aparţin. 
 1. examinarea şi avizarea proiectelor de lege sau propunerilor legislative în cadrul comisiilor permanente; +35%
  Potrivit art.11 din Legea nr.73/1993, propunerile legislative făcute de deputaţi sau de senatori se înaintează Consiliului Legislativ, spre avizare, de către secretarul general al Camerei la care au fost depuse, în ziua înregistrării.

A. Propunerile legislative şi proiectele de lege sunt supuse avizării Consiliului Economic şi Social, organism cu rol consultativ în stabilirea politicii economice şi sociale a ţării daca privesc restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale, privatizarea, funcţionarea şi creşterea competitivităţii agenţilor economici, relaţiile de muncă şi politica salarială, protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii, învăţământul, cercetarea şi cultura, politicile monetare, financiare, fiscale şi de venituri.

În toate cazurile, avizele sunt obligatorii sub aspectul solicitării şi însoţirii iniţiativei legislative şi nu sub aspectul conţinutului.

B. Proiectele de lege al căror iniţiator este Guvernul, şi care vin însoţite de toate avizele necesare, cerute potrivit legii, sunt înregistrate în ordinea primirii lor, potrivit dispoziţiilor Regulamentelor fiecărei Camere, Biroul permanent analizând dacă este competentă Camera respectivă să dezbată, ca primă Cameră sesizată, proiectul de lege respectiv, potrivit art.75 alin.(1) din Constituţia României. Dacă se consideră că este de competenţa Camerei respective să dezbată proiectul de lege respectiv, acesta este transmis comisiilor permanente în vederea avizării.

C. Spre deosebire de proiectele de lege iniţiate de Guvern, propunerile legislative sunt supuse aceleiaşi proceduri de verificare a competenţei, după care sunt transmise, mai întâi, Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social şi altor organisme sau instituţii, în vederea avizării. De asemenea, în măsura în care propunerea legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, aceasta se transmite şi Guvernului, în vederea formulării unui punct de vedere. După ce sunt transmise avizele de către autorităţile şi instituţiile menţionate, propunerile legislative sunt transmise, de către Biroul permanent, comisiilor permanente, în vederea avizării.

D. În ceea ce priveşte examinarea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative, dezbaterea în cadrul comisiilor permanente sesizate se face pe baza textului iniţiativei legislative cu care Camera respectivă este sesizată, a avizelor primite de la celelalte comisii, precum şi a amendamentelor propuse de senatori.

E. Raportul comisiei sau al comisiilor sesizate în fond reprezintă actul final al analizei proiectului de lege sau al propunerii legislative în faza anterioară dezbaterii în plenul Camerei Parlamentului. La întocmirea raportului, comisia sesizată în fond va ţine seama de avizele prezentate de celelalte comisii. Raportul cuprinde propuneri motivate privind admiterea fără modificări a actului examinat, respingerea acestuia sau admiterea lui cu modificări cu precizarea Camerei decizionale pentru fiecare amendament admis sau respins. Raportul se înaintează Biroului permanent. Termenul de depunere a rapoartelor poate fi modificat la cererea motivată a comisiei sesizate în fond.

F. La cererea Guvernului sau la propunerea Biroului permanent, a grupurilor parlamentare sau a comisiilor permanente, Camera Deputaţilor sau Senatul poate adopta proiecte de lege sau propuneri legislative cu procedură de urgenţă. Solicitarea Guvernului sau a organelor îndrituite ale Senatului se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi, în ziua în care solicitarea a fost făcută sau, dacă senatorii nu se află în plen, în prima şedinţă ce urmează zilei de înregistrare a acesteia. De drept, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art.115 alin.(4) din Constituţie se supun aprobării Camerei competente în procedură de urgenţă. De asemenea, sunt supuse, de drept, dezbaterii în procedură de  urgenţă şi legile dezbătute în condiţiile art.75 alin.(4) şi (5).

 

 1. includerea proiectului de lege sau a propunerii legislative pe ordinea de zi a Camerei competente să o dezbată; +10% 
 1. dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii legislative în cadrul Camerei competente; +10%
  Dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative în plenul Senatului se face succesiv, potrivit ordinii de zi adoptate, şi presupune trei faze distincte
  – dezbaterea generală
  – dezbaterea pe texte
  – votul final
 1. votarea proiectului de lege în plenul Camerei; +20%
  Articolul 76 din Constituţie prevede la alin.(1) că “legile organice şi hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere”, iar la alin.(2) că “legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră”. Adoptarea unui proiect sau a unei propuneri de revizuire a Constituţiei de către Camera Deputaţilor şi Senat se face cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere. 
 1. întoarcerea legii la Cameră care are competenţă decizională în condiţiile art.75 alin.(4) şi (5) din Constituţie; -20%
  Potrivit actualelor dispoziţii constituţionale, prima Cameră sesizată este obligată să adopte un proiect de lege cu 30, 45 sau 60 de zile, după cum este vorba despre o ordonanţă de urgenţă, un proiect de lege circumscris domeniilor de la art.75 alin.(1) sau despre coduri ori alte legi complexe. 

  Dacă prima Cameră sesizată nu adoptă proiectul de lege în termenul prevăzut de Constituţie, proiect de lege sau propunerea legislativă se consideră adoptată în forma depusă spre dezbatere de iniţiator. 

  După adoptarea sau respingerea de către prima Cameră sesizată, proiectul de lege se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv.

 

 1. semnarea legii de către preşedinţii Camerelor; +5%

 

 1. promulgarea şi publicarea legii +5%

Add comment

Follow Me